پروژه , چگونگی مدیریت پروژه های ساختمانی در جهت مدیریت هزینه و جلوگیری از تاخیرات

پاورپوینت - حمام کرناسیون دزفول

پروژه , ساخت سیستم اثرانگشت

پروژه - برسی تاسیسات الکتریکی نورپردازی ساختمان

پروژه , سیستم حسابداری در بیمه - سیستم مالی

پاورپوینت - پروش ماهیانی گرمابی

پاورپوینت - تکثیر و پرورش ماهیان سردابی

پاورپوینت - پرورش ماهی خاویار

پاورپوینت - ارزیابی و تحلیل وضعیت شهر شوشتر

پروژه - اهمیت زمین کردن تجهیزات الکتریکی ساختمان و روش های موجود

پروژه - اصول کلی رادار

پاورپوینت - شبکه های بی سیم

پاورپوینت - مقایسه تکالیف هماهنگی دودستی متقارن ونامتقارن در سالمندان مرد فعال و غیر فعال

پروژه - بیماری ms

پروژه - الکترومایوگراف

کارتحقیقی , مهریه 1

کارتحقیقی , مهریه

کارتحقیقی, وصیت

کار تحقیقی - بررسی و تحلیل قاعده فقهی اکراه

کارتحقیقی , بررسی و تحلیل سرقت در حقوق کیفری ایران

پروژه - بلبرینگ های غلتشی

پاورپوینت , ویندوز 10

پاورپوینت , کور رنگی

پاورپوینت , آسیب شناسی فضای مجازی

پاورپوینت - مدلسازی تخلیه و انتقال رسوبات از طریق مدلswatدر حوضه هرازا

پاورپوینت , ژنتیک2

پاورپوینت , ژنتیک 1

پاورپوینت - جنگ نرم , مبانی , ابزارها , شگردها و راه های مقابله

پاورپوینت - بررسی خواص مکانیکی ومتالورژیکی اتصالات جوشکاری شده

پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پروژه مدیریت 2

کارتحقیقی - بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

کارتحقیقی - شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

کارتحقیقی- تصرف عدوانی

پروژه - قوانین تجارت - حقوق چک و انواع آن

قراردادهای بین المللی

تجارت

بانکداری ربوی و غیر ربوی

حسابرسی عملیاتی و نقش آن در توسعه کشورها

اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

اسناد رسمی

اقتصاد و رابطه ی آن با تحصیل در آموزش و پرورش

مدیریت مالی

میراث زن و شوهر

ارث

نقش ارث در بزهکاری

بررسی جرم قتل

خسارت های معنوی ناشی از جرم

نکاح دائم

بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشینها

بتن پیش تنیده و پیش خمیده

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

حقوق تجارت

سیستم ساختمانی ترونکو

تشکیلات مذهبی ساسانیان از آغاز تا زمان شاپور دوم

نفقه در قانون مدنی

بررسی مقررات ظهر نویسی و انواع آن

ضمان در حقوق ایران

شکنجه در کنوانسیون 1984سازمان ملل متحد

بررسی شرایط اساسی قراردادها

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

پروژه مدیریت 2

کارتحقیقی - بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

کارتحقیقی - شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

کارتحقیقی- تصرف عدوانی

پروژه - قوانین تجارت - حقوق چک و انواع آن

قراردادهای بین المللی

تجارت

بانکداری ربوی و غیر ربوی

حسابرسی عملیاتی و نقش آن در توسعه کشورها

اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

اسناد رسمی

اقتصاد و رابطه ی آن با تحصیل در آموزش و پرورش

مدیریت مالی

میراث زن و شوهر

ارث

نقش ارث در بزهکاری

بررسی جرم قتل

خسارت های معنوی ناشی از جرم

نکاح دائم

بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشینها

بتن پیش تنیده و پیش خمیده

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

حقوق تجارت

سیستم ساختمانی ترونکو

تشکیلات مذهبی ساسانیان از آغاز تا زمان شاپور دوم

نفقه در قانون مدنی

بررسی مقررات ظهر نویسی و انواع آن

ضمان در حقوق ایران

شکنجه در کنوانسیون 1984سازمان ملل متحد

بررسی شرایط اساسی قراردادها

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

پاورپوینت بکارید و ببینید - 15 اسلاید

احداث ساختمان گمرک خرمشهر

گزارش کارآموزی دامپزشکی 2

پاورپوینت ژنتیک

مدلسازی تخلیه و انتقال رسوبات از طریق مدل SWAT در حوضه هرازا (شمال غرب الجزایر)

کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی نیروگاه برق

پاورپوینت پست های فشار قوی

اجزای نیرو گاه گازی

پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ وانکراژ

مجموعه سوالات حسابداری ♨️ ویژه آزمون بانک ها سازمان های دولتی ???? به همراه پاسخ تشریحی ♻️ 121 صفحه

پاورپوینت- فصل هشتم سال هشتم - تولید مثل در جانداران

پاورپوینت - انواع بازارهای مالی

کارتحقیقی - عده در کشور های مختلف

کارتحقیقی - دیدگاه های فقهی سقط جنین

کارتحقیقی - حق داشتن وکیل در محاکم جزایی ایران به چه صورت است ؟

پروژه - انواع کلید های قدرت

پاورپوینت -تابلو های توزیع

پاورپوینت , دستگاه استخوانی , استخوان های ستون مهره ها

پاورپوینت - دستگاه عضلانی - عضلات سر و گردن

پاورپوینت - دستگاه استخوانی - استخوان صورت

پاورپوینت - دستگاه استخوانی -استخوان های جمجمه و کاسه سر

پاورپوینت - دستگاه استخوانی - استخوان های اندام های فوقانی و اندام های تحتانی

پاورپوینت - دستگاه استخوانی

پاورپوینت - انواع بازار های مالی

پاورپوینت - آشنایی با مفاهیم و کلیات آناتومی

پروژه - هیدرولوژی آب

کارتحقیقی- بررسی موقعیت پیش جنایی

پروژه , چگونگی مدیریت پروژه های ساختمانی در جهت مدیریت هزینه و جلوگیری از تاخیرات

پاورپوینت - حمام کرناسیون دزفول

پروژه , ساخت سیستم اثرانگشت

پروژه - برسی تاسیسات الکتریکی نورپردازی ساختمان

پروژه , سیستم حسابداری در بیمه - سیستم مالی

پاورپوینت - پروش ماهیانی گرمابی

پاورپوینت - تکثیر و پرورش ماهیان سردابی

پاورپوینت - پرورش ماهی خاویار

پاورپوینت - ارزیابی و تحلیل وضعیت شهر شوشتر

پروژه - اهمیت زمین کردن تجهیزات الکتریکی ساختمان و روش های موجود

پروژه - اصول کلی رادار

پاورپوینت - شبکه های بی سیم

پاورپوینت - مقایسه تکالیف هماهنگی دودستی متقارن ونامتقارن در سالمندان مرد فعال و غیر فعال

پروژه - بیماری ms

پروژه - الکترومایوگراف

کارتحقیقی , مهریه 1

کارتحقیقی , مهریه

کارتحقیقی, وصیت

کار تحقیقی - بررسی و تحلیل قاعده فقهی اکراه

کارتحقیقی , بررسی و تحلیل سرقت در حقوق کیفری ایران

پروژه - بلبرینگ های غلتشی

پاورپوینت , ویندوز 10

پاورپوینت , کور رنگی

پاورپوینت , آسیب شناسی فضای مجازی

پاورپوینت - مدلسازی تخلیه و انتقال رسوبات از طریق مدلswatدر حوضه هرازا

پاورپوینت , ژنتیک2

پاورپوینت , ژنتیک 1

پاورپوینت - جنگ نرم , مبانی , ابزارها , شگردها و راه های مقابله

پاورپوینت - بررسی خواص مکانیکی ومتالورژیکی اتصالات جوشکاری شده

پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پروژه مدیریت 2

کارتحقیقی - بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

کارتحقیقی - شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

کارتحقیقی- تصرف عدوانی

پروژه - قوانین تجارت - حقوق چک و انواع آن

قراردادهای بین المللی

تجارت

بانکداری ربوی و غیر ربوی

حسابرسی عملیاتی و نقش آن در توسعه کشورها

اهمیت و ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

اسناد رسمی

اقتصاد و رابطه ی آن با تحصیل در آموزش و پرورش

مدیریت مالی

میراث زن و شوهر

ارث

نقش ارث در بزهکاری

بررسی جرم قتل

خسارت های معنوی ناشی از جرم

نکاح دائم

بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشینها

بتن پیش تنیده و پیش خمیده

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

حقوق تجارت

سیستم ساختمانی ترونکو

تشکیلات مذهبی ساسانیان از آغاز تا زمان شاپور دوم

نفقه در قانون مدنی

بررسی مقررات ظهر نویسی و انواع آن

ضمان در حقوق ایران

شکنجه در کنوانسیون 1984سازمان ملل متحد

بررسی شرایط اساسی قراردادها

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

پاورپوینت بکارید و ببینید - 15 اسلاید

احداث ساختمان گمرک خرمشهر

گزارش کارآموزی دامپزشکی 2

پاورپوینت ژنتیک

مدلسازی تخلیه و انتقال رسوبات از طریق مدل SWAT در حوضه هرازا (شمال غرب الجزایر)

کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی نیروگاه برق

پاورپوینت پست های فشار قوی

اجزای نیرو گاه گازی

پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ وانکراژ

پاورپوینت - حسابداری

کارتحقیقی , مهریه

پاورپوینت , ژنتیک2

پاورپوینت , اتم ها

قراردادهای بین المللی

میراث زن و شوهر

نقش ارث در بزهکاری