پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پاورپوینت - بازیگردانان بزرگ

پاورپوینت -  بازیگردانان بزرگ

این فایل شامل 17 اسلاید زیبا و مطالب زیر می باشد

افراد پشت صحنه و افراد جلوی صحنه...!

کدام یک مهم تر هستند؟!

از دانش آموزان می خواهیم درمورد نقش هر یک از این عوامل فیلم به طور مختصر صحبت بکنند.

احتمالا دانش آموزان افراد پشت صحنه را نمی شناسند و بازیگران را می شناسند. از اینجا بایست پلی بزنیم به اینکه شناخت شکل دهندگان اصلی پیام که همانا نویسنده و کارگردان و تهیه کننده و مدیر شبکه و سرمایه گذار هستند در فهم یک پیام رسانه ای بسیار مهم و کلیدی است