حقوق تجارت

حقوق تجارت

حقوق تجارت

این فایل شامل 59 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد

چکیده:

در اين پژوهش،مختصري در مورد تعاريف حقوق تجارت و تاريخچه حقوق تجارت و همچنین اهميت دانستن آن در معاملات تجاری داخلی و خارجی بحث شده است.